Tvorba webové aplikace pro veterinární ordinace

Tvorba a realizace webové aplikace Vetbook, která je určena veterinárním ordinacím a klinikám.

Nová moderní online aplikace pro veterináře. Bližší informace na www.vetbook.cz